Skötsel

Generellt om natursten

Granit, kvartsit, marmor och kalksten är levande material taget från naturen där varje produkt tillverkats från stenblock som brutits direkt från berggrunden. Detta gör att varje block är unikt vad gäller utseende, struktur och sammansättning. Dock finns det generella likheter mellan de olika stensorterna när det kommer till exempelvis kornstorlek och hårdhet som gör att vissa stensorter lämpar sig bättre för vissa ändamål.
Då natursten som sagt är ett levande material som bland annat påverkas av värme, kyla och ljus så kan det förekomma naturliga sprickor, gropar och fläckar i stenen som alltså inte utgör något fel i produkten och därmed inte heller utgör någon grund till reklamation.
Vi rekommenderar därför alltid att besöka oss inför beställning för att se stenen i verkligheten och vilka block som finns på lager för tillfället.

Skötselråd och underhåll

Natursten är ett tidlöst material som vid rätt skötsel och underhåll har en mycket lång livslängd. Här följer generella skötselråd för respektive stensort. Önskas specifika skötselråd för just din stenskiva, vänligen kontakta oss.

Granit och Kvartsit

Granit och kvartsit är generellt hårda och kompakta stensorter vilket gör dem motståndskraftiga mot värme, fläckar och repor. De har även bra motståndskraft mot de syror som generellt används vid matlagning vilket gör dem till bra stensorter för bänkskivor i kök. Dock ska viss försiktighet vidtas även för dessa stensorter, se nedan.

FLÄCKAR

 • Undvik starka syror såsom svavelsyra eller liknande.
 • Fettfläckar ska snarast möjligt avlägsnas då dessa kan tränga in i porer och förbli permanenta.

Observera att ljusare granit- och kvartsitskivor vanligtvis är mer absorberande och kan därav lättare få mer synliga fläckar av syror, fett etc. För tips kring borttagning av diverse fläckar se handbok framtagen av Sveriges Stenindustriförbund längre ner på sidan.

REPOR

 • Använd alltid skärbräda för att undvika repor på stenytan (granit är generellt ett reptåligt material men kan trots allt repas av exempelvis knivar och andra föremål i material som är hårdare än stenen).
 • Använd inte stålull eller liknande material som kan slita på stenytan.

VÄRME

 • Vi rekommenderar att använda grytunderlägg för att minimera risken för en värmechock som kan ge sprickor i stenen (granit och kvartsit är generellt värmetåliga material som tål flera hundra grader men ska inte utsättas för värmechocker).

BELASTNING

 • Undvik kraftiga slag mot kanter.
 • Undvik att belasta vikt ojämnt på stenskivan (framför allt vid dess smalare partier runt om exempelvis spis och diskho), vi rekommenderar heller aldrig att belasta stenskivan med din kroppsvikt för att exempelvis nå ett överskåp.

UNDERHÅLL

 • Daglig rengöring med mikrofiberduk fuktad med vatten.
 • Impregnera minst en gång varje år med paraffinolja eller speciellt framtagna impregneringsmedel för natursten. Detta gäller framför allt ljus granit och kvartsit men kan med fördel göras även på mörkare granit och kvartsit.
 • Vid eventuella fläckar rengör med PH-neutral natursåpa alternativt speciellt framtagna stenrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller syror.

Använd aldrig rengöringsmedel med frätande syra exempelvis rengöringsmedel för keramiska plattor, inte heller syntetiska tvättmedel, kristalliserande salter eller skadliga alkalier. Även fettlösande rengöringsprodukter bör undvikas då dessa kan lösa upp den skyddande fetthinnan och impregneringen. Läs alltid etiketterna på allrengöringsmedel för att se om innehållet är skadligt för marmor/kalksten. De flesta tillverkare av rengöringsmedel uppger detta.

Marmor och Kalksten

Marmor är till skillnad från granit en känsligare stensort som kräver lite mer underhåll och en varsam hantering, men som i stället ger en klassiskt utseende och en unik patina. Då marmor är en mjukare och porösare stensort så är den framför allt känslig mot fläckar från syror.

Kalksten är en natursten med mycket liv och historia, framför allt ger detta sig uttryck i de vanligt förekommande fossilerna som återfinns i stenen. Kalksten är även den porösare än granit och känslig mot syror då den, precis som marmor, innehåller kalk.

Trots att marmor och kalksten kräver lite mer eftertanke i skötsel och underhåll så ska man ha med sig att det är två slitstarka och hårda material. Trots sårbarhet mot syror så påverkas inte stenens hållbarhet vid eventuella fläckar, utan är endast en påverkan på dess utseende. Nedan följer generella skötselråd för stensorterna.

FLÄCKAR

 • KÖK Undvik framför allt vätskor såsom kaffe, te, vin (men även alkohol generellt), vinäger, ättika, kolsyra, oljor och syror från frukt och juice.
 • BAD Undvik att utsätta stenen för ex nagellack, smink, hud/hårvård, smink/nagellacksborttagning, parfym etc.

För att undvika att fläckarna blir permanenta ska skivan rengöras snarast möjligt efter att den blivit utsatt för vätskan.
För tips kring borttagning av diverse fläckar se handbok framtagen av Sveriges Stenindustriförbund längre ner på sidan.

REPOR

 • Använd alltid skärbräda för att undvika repor på stenytan.
 • Använd inte stålull eller liknande material som kan slita på stenytan.

VÄRME

 • Vi rekommenderar att använda grytunderlägg för att minimera risken för en värmechock som kan ge sprickor i stenen (marmor och kalksten är generellt värmetåliga material som tål flera hundra grader men ska inte utsättas för värmechocker).

BELASTNING

 • Undvik kraftiga slag mot kanter.
 • Undvik att belasta vikt ojämnt på stenskivan (framför allt vid dess smalare partier runt om exempelvis spis och diskho), vi rekommenderar heller aldrig att belasta stenskivan med din kroppsvikt för att exempelvis nå ett överskåp.

UNDERHÅLL

 • Daglig rengöring med mikrofiberduk fuktad med vatten.
 • Impregnera minst en gång varje år med paraffinolja eller speciellt framtagna impregneringsmedel för natursten.
 • Vid eventuella fläckar rengör med PH-neutral natursåpa alternativt speciellt framtagna stenrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller syror.

Använd aldrig rengöringsmedel med frätande syra exempelvis rengöringsmedel för keramiska plattor, inte heller syntetiska tvättmedel, kristalliserande salter eller skadliga alkalier. Även fettlösande rengöringsprodukter bör undvikas då dessa kan lösa upp den skyddande fetthinnan och impregneringen. Läs alltid etiketterna på allrengöringsmedel för att se om innehållet är skadligt för marmor/kalksten. De flesta tillverkare av rengöringsmedel uppger detta.

För ytterligare information kring skötsel och underhåll av natursten.

Natursten – Skötselanvisningar
Natursten Inomhus – Skötsel och Hantering