RENOVERA GRAVSTEN

En gravsten brukar efter några år vara i behov av en renovering. I vissa fall är det rengöring eller ommålning av text som krävs och i andra fall när gravstenen står ostadigt kan det vara omgjutning av sockel som krävs. Vi utför alla arbeten som har med att renovera en gravsten att göra. Från textkomplettering i befintlig gravsten och ommålning eller omförgyllning av befintlig text till tvätt och omgjutning av fundamentet.

Vi rustar även upp återtagningsgravar som finns på många äldre kyrkogårdar. Gamla gravstenar på återtagningsgravar går att bevara genom att slipa ned den befintliga texten och gravera in ny text. Stenen blir som ny igen och vi bevarar en gravsten, vilket är bra för vår miljö.

En målad eller förgylld text blir med åren svagare på grund av väder och vind. Även mossa och andra växtligheter biter sig med åren fast på gravstenen. Med en ommålning eller omförgyllning och en tvätt av gravstenen får man stenen att se ut som ny igen, så det lönar sig att renovera en gravsten.

Sättningar i marken intill gravstenen gör att fundamentet efter några år kan börja luta. Om gravstenen är gammal och står ostabilt kan det vara bra att räta upp stenen. Ibland krävs det nya dubbar som förstärker gravstenen och i andra fall kan det krävas en ny grund för att gravstenen ska stå stabilt och rakt igen.

KONTAKT

Br. Henrikssons Stenhuggeri i Kungsbacka är ett familjeföretag med över sjuttiofem år i branschen. Vi har den kunskap som behövs för att kunna erbjuda ett förstklassigt stenarbete och en professionell gravvård. Ring oss på 0300-180 25 så berättar vi mer om våra tjänster och ger ett preliminärt pris.